Dưới đây là hình ảnh hoa ly chuẩn bị thu hoạch tết 2016 này:

Hoa ly tây tựu bông to, thân mập

 Hoa ly tây tựu bông to, thân mập

Những luống hoa ly chờ ngày thu hoạch

Những luống hoa ly chờ ngày thu hoạch

Hoa ly giống lake carey

Hoa ly giống lake carey

Hoa ly sorbonne (Hến hồng)

Hoa ly sorbonne (Hến hồng)
Ly Vàng Manisa

Ly Vàng Manisa
Hình ảnh hoa ly nhà anh Tuấn
Hình ảnh hoa ly nhà anh Thắng 


Thu hoạch hoa ly tết 2015

Thu hoạch hoa ly tết 2016

Hoa ly giống lake carey

Hoa ly giống lake carey

Hoa ly giống lake carey

Hoa ly giống lake carey


Hoa ly giống lake carey